Vad är alkoholism?

Normaldrickare, riskbrukare eller beroende.

Funderar du över hur du ligger till på skalan? Dricker du ofta? Eller blir det stora mängder de gånger du dricker? Går det bra ibland, men sämre andra gånger? Vad är egentligen alkoholism?

Man brukar säga att den som trots upprepade negativa konsekvenser fortsätter att konsumera alkohol, har utvecklat ett beroende. Har du förlorat kontrollen över alkoholen så att du inte längre själv bestämmer hur mycket du ska dricka?

MySkarsgard_4
Kan man bara dricka smartare?

Som alkoholberoende har du svårt att låta bli att dricka och svårt att sluta när du börjar dricka. Det kallas kontrollförlust och är det första kriteriet för ett fysiologiskt beroende. Världshälsoorganisationen, som förklarat alkoholism som sjukdom, använder ett system för diagnos där sex kriterier ingår: Toleransökning, vilket innebär att du behöver allt mer för att få effekt, abstinens, återställare och kontrollförlust.

En annan del av sjukdomen är att det åtgår mycket tid och energi  att få tag på och återhämta sig efter att ha konsumerat alkohol.

Drabbar vem som helst.

Alkoholism är en demokratisk sjukdom, som drabbar rik som fattig, välutbildad, som outbildad, ung som gammal. I Sverige beräknar man att 13% av befolkningen, vilket är en miljon människor, har riskabla alkoholvanor. Det innebär att de får återkommande svårigheter till följd av sin konsumtion av alkohol. Men mörkertalet är stort.

Missa inte nästa helgkurs och intensivvecka!

Kommande helgkurser

3-4 september

22-23 oktober 

 

Nästa intensivvecka 11-18 september