Orolig anhörig?

Att leva i kaos.

Lever du nära en person med beroendeproblematik påverkas du förmodligen mer än du inser. Känslor av ilska, frustration och maktlöshet förändrar sakta livet. Plötsligt vill man inte göra någonting längre. Det är smärtsamt och förvirrande.

Känslor som är svåra att hantera, leder till destruktiva mönster. Det är inte ovanligt att anhöriga till människor med alkoholberoende isolerar sig. Visst hänger det samman med den beroendes beteende. Men du, som anhörig behöver strategier för att hantera dina tankar, känslor och handlingar.

Mall_Rund bild
Familjsystem och destruktiva mönster.

Du är inte ensam om att ha fastnat i en ond cirkel. Tvärtom känner de flesta som lever nära en missbrukare ungefär samma känslor som du. På anhörigutbildningen träffar du andra i liknande situation. Gruppen är viktig, för att du ska få syn på likheterna. Att lyssna på andra hjälper dig att hitta verktyg att hantera ditt liv.

Under helgkursen lär du dig mer om beroendesjukdomen och tar reda på om du har ett medberoende. Det öppnar dina ögon för nya världar. När du själv utvecklas och ser var ditt ansvar börjar och slutar, hjälper det den du bryr dig om att själv ta ansvar för att söka hjälp för sitt beroende.

Missa inte nästa helgkurs och intensivvecka!

Kommande helgkurser

22-23 oktober

26-27 november 

 

Nästa intensivvecka 11-18 september