Om My Skarsgård

My Skarsgård

Mitt namn är My Skarsgård. Jag är utbildad läkare och har egen erfarenhet av att tillfriskna ur ett alkoholberoende. Mina smärtsamma upplevelser i ett aktivt missbruk och mina erfarenheter från mitt tillfrisknande har givit mig en insikt i hur man på bästa sätt kan ta sig ut ur den svåra situation som jag en gång själv var i.

Idag brinner jag för de här frågorna och jag vet att det går att ta sig ur ett destruktivt beteendemönster oavsett hur långt det har gått.  Och för mig hade det gått väldigt långt, jag var nära att dö.

MySkarsgard_10
My Skarsgård

Mitt namn är My Skarsgård. Jag är utbildad läkare och har egen erfarenhet av att tillfriskna ur ett alkoholberoende. Mina smärtsamma upplevelser i ett aktivt missbruk och mina erfarenheter från mitt tillfrisknande har givit mig en insikt i hur man på bästa sätt kan ta sig ut ur den svåra situation som jag en gång själv var i.

Idag brinner jag för de här frågorna och jag vet att det går att ta sig ur ett destruktivt beteendemönster oavsett hur långt det har gått.  Och för mig hade det gått väldigt långt, jag var när att dö.

Alla dessa upplevelser bidrog till att jag valde att vidareutbilda mig till alkohol- och drogterapeut.

Efter att ha jobbat några år på ett av våra större behandlingshem beslöt jag mig för att gå min egen väg där jag var fri att utvecklas och utarbeta min egen metod, MyLife-metoden, som bygger på nutida forskning, beprövade metoder och min egen erfarenhet.

Vem ska söka upp My Skarsgård?

• Du kan vända dig till My när du är på fel väg i ditt alkoholbruk

• När du utvecklat ett beroende.

• När du lever nära någon som dricker på fel sätt.

• Som ansvarig på ett företag för att få hjälp för medarbetare som visar tecken på beroende.

• När du känner dig främmande inför de vanliga institutionsliknande behandlingar som finns.

• När du inte har möjlighet att vara borta från familj eller arbete en längre tid.

Anonym och bekväm

Anonymitet, integritet och ett stort personligt engagemang gör MyLife-metoden attraktiv för människor som oroar sig för sina alkoholvanor, men känner sig främmande för de institutionsliknande behandlingar som finns.

Kontinuitet och tillgänglighet.

Den som deltar i MyLife-metoden får uppföljning och kontinuitet så länge behovet finns. My Skarsgård finns personligen där, praktiskt taget dygnet runt.

Missa inte nästa helgkurs och intensivvecka!

Kommande helgkurser

3-4 september

22-23 oktober 

 

Nästa intensivvecka 11-18 september