Metoden & Konceptet

MyLife bygger på forskning

MyLife-metoden bygger på nutidens medicinska forskning om hjärnans funktion, modernt beteendevetande och väl beprövade strategier för att leva ett värdigt och nyktert liv. Metoden ger rätt kunskap och ett handlingsprogram, vilket är ett nödvändigt incitament för dig som vill ändra dina alkohol-, eller drogvanor.

MySkarsgard_9
Kunskap, insikt, handling.

Alkoholism är omgivet av myter och skuldbeläggande som har rötter långt bak i tiden. Rätt kunskap är vägen till att förändra dina tankar, vilket krävs för att handla annorlunda.

Beroende är en progressiv sjukdom och så skadlig att du kan dö av den. Men det är aldrig försent. MyLife-metoden fokuserar på att du ska kunna starta ett tillfrisknande. Det är en engagerande och handlingsinriktad metod.

Tre steg mot ett tillfrisknande

MyLife-metoden är byggd på tre steg: En helgkurs, en intensivvecka och gruppsamtal en gång i veckan under ett år.

Steg 1 – Helgkurs  på Myggebo i Stockholms skärgård

Steg ett, helgkursen är öppen för alla som vill veta mer om beroende. Där får du kunskap om beroendesjukdomen och möjlighet att se var du själv befinner dig. Du lär dig även att identifiera människor i din omgivning som är i riskzonen.

Efter helgen ingår ett personligt samtal med My Skarsgård, där du får hjälp att tolka de insikter du fått och hitta motivation för fortsatt hjälp om du behöver.

Steg 2 – Intensivvecka på Myggebo i Stockholms skärgård

Om du identifierat ett beroende och går vidare till intensivveckan, tar du med dig kunskap och motivation från helgkursen på Myggebo. Därför kommer du väldigt långt på kort tid. Under veckan får du fördjupad kunskap och strategier för att hantera ditt beroende.

Steg 3 – Bibehålla och fördjupa

När du fått verktyg och strategier för att hantera vardagen utan alkohol eller droger, är det viktigt att skapa, upprätthålla och fördjupa den nya livsstilen. I MyLife-metoden deltar du i gruppsamtal två timmar i veckan under ett år. Bor du utanför Stockholm? Då hittar My Skarsgård en lösning som passar dig.

Kontinuitet, uppföljning och personligt engagemang är nycklar bakom MyLife-metodens framgång. Det innebär att du kan ringa praktiskt taget när som helst. Du får ett personligt gensvar som hjälper dig igenom de svåraste perioderna på vägen till ett nyktert liv.

Missa inte nästa helgkurs och intensivvecka!

Kommande helgkurser

3-4 september

22-23 oktober 

 

Nästa intensivvecka 11-18 september