För arbetsgivare

Företagets ansvar – se och agera.

Att upprätta en alkoholpolicy är en sak, att verkligen se anställda som missbrukar alkohol kan vara betydligt svårare. Samtidigt vet du säkert att alkoholmissbruk är både smärtsamt och kostsamt.

Ofta drabbar de negativa konsekvenserna ditt företag och människorna som arbetar med den som utvecklar ett beroende. Arbetsplatsolyckor orsakas ofta i samband med alkohol-, eller drogintag.

MySkarsgard_3
Kort tid, bra resultat.

MyLife-metoden  sker i tre steg. Den startar med en helgkurs, fortsätter med en intensivvecka och följs upp med samtal. Tidsåtgången är mindre än de flesta andra behandlingar och MyLife-metoden  visar på mycket goda resultat.

Därför är det en viktig fördel med My Skarsgårds metod att du får dina medarbetare tillbaka på jobbet på kort tid. Det sparar mänskligt lidande. Och minskar den ekonomiska belastningen.

Effektivt och motiverande.

Medarbetaren deltar i en helgkurs för att få självinsikt, mod och vilja att ta tag i problemet. Motivationen följer med in i intensivveckan, vilket ger goda resultat på mycket kort tid. För att bibehålla och fördjupa kunskapen och viljan att leva nyktert, deltar medarbetaren i gruppträffar på två timmar, en gång i veckan under ett års tid.

Gruppsamtalen sker i Stockholm, så om din medarbetare bor utanför Stockholmsområdet hittar vi lösningar som passar. Det viktiga är att medarbetaren får fortsatt hjälp av My Skarsgård.

Samarbeten och rådgivning.

My Skarsgård tar fram anpassade samarbetsavtal med företag, myndigheter och organisationer. Hon kan gå in som konsult i alla frågor som rör alkohol och droger. Som föreläsare, expert och rådgivare.

Hon kan vara den hjälpande hand som får din medarbetare att ta kloka beslut. Det finns en attraktionskraft i det lilla, intima, personliga och kunniga sammanhang som My erbjuder.

Missa inte nästa helgkurs och intensivvecka!

Kommande helgkurser

3-4 september

22-23 oktober 

 

Nästa intensivvecka 11-18 september